CZ DE
společenský dům a restaurace střelnice děčín
facebook

O nás

Střelnice byla zbudována jako středisko střeleckého spolku. Písemné doklady o střeleckém spolku v Děčíně pocházejí ze 16. století, počátky střeleckých bratrstev však sahají do 15. století. Střelecký spolek sdružoval svobodné měšťany a z počátku měl obranný charakter. Postupem času, kdy obranu země a měst přebírala žoldnéřská armáda, měnil se ve spolek sloužící stále více k zábavě měšťanů.

Budova Střelnice byla mnohokrát přestavovaná a upravovaná. První objekty zde byly v letech 1549-1610 stany, k nimž se v letech 1611-1675 na léto přistavovala rozkládací bouda. Roku 1676 byl postaven dům ze dřeva, roku 1690 byl rozšířen a roku 1722 byl postaven dům kamenný. Ten byl v roce 1789 nahrazen novým domem a opět zhruba po 100 letech byla roku 1870 otevřena nová budova se sálem a hostincem.

Dne 30. června 1904 byl položen základní kámen nového sálu, který byl slavnostně otevřen 1. Června 1905, tedy po necelém roce od položení základního kamene.

Ve 2. polovině 19. století už význam Střelnice daleko přerůstal rámec spolku, protože budova byla využívána k různým společenským a kulturním akcím a stala se nejvýznamnějším společenským centrem města Děčína.

V prosinci 1997 Střelnici koupilo město Děčín od a.s. Desta. Objekt nebyl v provozuschopném stavu a byl několik měsíců uzavřen. V roce 1998 byla zřízená příspěvková organizace Střelnice – společenský dům města Děčína. V lednu 1999 byla Střelnice otevřena pro veřejnost. Další etapy oprav Střelnice probíhaly za plného provozu do roku 2001.Od roku 2005 do současnosti je společenský dům pronajímán.